Aktualūs įvykiai ir minėtinos sukaktys

16-os vasario renginiai

2011 02 16  10 val. minėjimas Šalčininkuose

2011 02 16  12 val. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje

 2011 02 16  12 30 val. Iškilmingos Šv.Mišios  Arkikatedroje

 2011 02 16  14 val.  Vasario16-sios minėjimas prie Signatarų namų

 2011 02 16  Per LTV1   11, 13 30, 16,  17, 19 val. specialios laidos vasario 16-sios proga

 Kiti renginiai

2011 02 20  14  val.   Susimąstymo diena  Karininkų  Ramovėje

2011 02 16   22   R. Baden-Powellio gimimo diena. Minint 8 val laužas ant Gedimino kapo kalno

2011 02 16   28   Lietuvos aviacijos įkūrimo paminėjimas

2011 03 11  18 00 val. kovo 11-sios minėjimas, naujų narių priėmimas, laipsnių pakėlimas Sąjūdžio būstinėje

2011 03 11   18 00 val. Filmo apie partizanus demonstravimas LSS bustinėje

2011 11 9 ir 16 Filmai apie partizanus

2011 11 23 J.Basanavičiaus  160-sios gimimo metinės

2011 11 1-2  LSS Pirmininkės laiškas Vėlinėms

2011 11 1-2  Vėlinių nuotaikos. Priedas prie s.Dalios laiško

2011 11 23  LSS Pirmininkės kvietimas Kariuomenės dienai

2011 11 25  Kariuomenės dienos minėjimas Kaune

2011 11 28  Visuomeninių organizacijų paminėjimas Kaune