3.Speciali lavinimo ir ugdymo veikla: sueigos, seminarai ir diskusijos

     Seminarai minimi tinklapyje www.skautas.lt  daugiau liečia skautų organizacinius reikalus ir vykdami, kaip ten rašoma, keletą kartų per metus. Jie yra naudingi praktinėje skautų veikloje, bet didesnio įnašo į skautų platesnį išsilavinimą duoti negali. Tam, kad užpildyti šią spragą LSS ASS rengia mokslinius seminarus siekiant supažindinti skautus su svarbiausių gamtos, socialinių ir dvasinių mokslų pagrindais. Seminarai yra atviri ir ne skautams. Ten lankosi nemaža studentų ir studijas baigusių mokslo darbuotojų ir mokslu besidominčių asmenų. Mažai šiuose seminaruose lankosi LSS nariai, kurie nuo mokslo problemų matyt yra pernelyg atitolę ir tuo matyt persisotinę studijose ar mokykloje, kur informacijos kiekybė dažnai užgožia kokybę. Šiandien sunku be artimesnio kontakto su mokslo pagrindais įvertinti mokslo dėsnių ir jo keliamų problemų grožį ir gelmę, bei jų artimą ryšį su skautų pasaulėžiūra.

    Po pranešimų seminaruose paprastai vyksta diskusijos, kas leidžia pasitikrinti ir palyginti savo ir kitų požiūrių argumentus. Tai padeda susidaryti tvirtą ir pagrįstą savo nuomonę. Tačiau didesniame būryje rimtas diskusijas pravesti sunku. Išklausę pranešimą žmonės paprastai būna pavargę ir laikas būna vėlus. Todėl ateityje numatome rengti specialias diskusijas siaurame asmenų rate ir su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis, keldami joms pačius aktualiausius principinius ir intriguojančius klausimus. Tačiau tam reikia praplėsti LSS ASS narių sudėtį jaunesniais aktyviai mokslu besidominčiais nariais, kad šiam darbui sudaryti veiklų centrą. Jau įvyko vienuolika ASS seminarų ir daugelio jų medžiagą  pateikiame prieduose, o jų sąrašas pateiktas žemiau.

      Diskusijose iš pradžių dalyvauja tik veiklesni skautai ir ASS nariai. Iš pradžių bandytume išsiaiškinti, kiek mūsų pažiūros pagrindiniais pasaulėžiūros klausimais sutampa ir bandytume pasiekti konsensusą. Jei po kelių diskusijų tai  pavyktų, vėliau galėtume bandyti kviesti kitokios pasaulėžiūros asmenis pvz. liberalus ir išklausyti jų pažiūrų argumentų ir pabandyti savąsias pažiūras apginti.

                       ASS  MOKSLINIŲ SEMINARŲ  SĄRAŠAS

         Data              Autorius(-iai)                Temos  pavadinimas                   

1.  2009 09 28        J.Šalkauskas               “Mokslo kilmė ir esmė”        

2.  2009 10 19        J.Šalkauskas    „Fizika kaip sistema, raida, ribos, pasiekimai, problemos“

3.  2010 02 08        J.Šalkauskas    “Kosminis pasaulėvaizdis šiandien ir pasaulėžiūra”

4.  2010 03 01       M. Šalkauskas, “Gyvoji ir negyvoji medžiaga”

                                     D.Kirvelis  “Gyvybė kibernetikos požiūriu”

 5.  2010 04 19       A.Šukys  “Pasaulio ir Lietuvos ateitis sistem. matem. modeliav. požiūriu

 6.  2010  05 17      R.Kašuba  “Apie sveiką protą”

 7.  2010  05 31      A.Tamulis  “Gyvybės atsiradimas buvo numatytas”

 8.  2010  10 18      L.Griciūtė  Apie el. magnet. spinduliavimo poveikį žmogaus sveikatai” 

                                A.Preikšaitis “Galvos smegenų navikų rūšys, jų atsiradimo priežastys,  pasireiškimas, gydymas ir prognozė”.

 9.  2010  11 08    J.Arasimavičius “Genetikos mechanizmai, jų reikšmė ir taikymai”

                                   E. Preikšaitienė “Šeimos genetinis konsultavimas

 10. 2010 11 15    L.Klimka  “Kas yra žinoma apie senovės lietuvių mitologiją ir religiją”

 11. 2010 12 06    A.Bartkus  “Napoleono karių masinės kapavietės antropologiniai tyrimai”

12.  2011 03 28    A. Jurgelėnas „Sveikatos paradoksai“

13.  2011 05 02   M. Šalkauskas “Gyva ir negyva medžiaga”