LSS skautų tuntas “VALDOVŲ RŪMAI”


Tuntas “Valdovų rūmai” egzistuoja jau šešiolika metų. Pradžia buvo įspūdinga. Į mūsų draugovę susirinko daugiau nei šimtas vaikinų ir mergaičių dabartinėje “Minties gimnazijoje” Lazdynuose. Pavadinome šią draugovę “Žalgirio aidai”. Turėjome du tikslus- organizuoti krepšinio varžybas mokykloje ir tarp mokyklų. Vėliau sugalvojom vykti į Žalgirio mūšio lauką Lenkijoje. Kalėm šarvus, siuvom marškinius, dalyvavome istorinėse kovose. Nuo 2001 metų organizavome inkilų gamybos  konkursus, kurie vyko kiekvienais metais iki 2015 metų. Vaikai pagamino net kelis tūkstančius inkilų. Dalyvavo beveik visos Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai.
Kiekvienais metais organizuojame stovyklas. Jos vyksta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dalyvavome Lenkijoje, Prancūzijoje, aplankėme Londoną. Šiuo metu  organizuojame stovyklą Merkinės apylinkėse. Čia pirmą kartą bus organizuojamos krepšinio turnyras Vytauto Didžiojo taurei laimėti. Prieš beveik 600 metų, t.y. 1430 metais rugsėjo 8 dieną Valdovų rūmuose turėjo įvykti Vytauto Didžiojo karūnacijos iškilmės. Vytautas buvo pripažintas būti Lietuvos karaliumi. Popiežiaus pasiuntiniai tai dienai turėjo atgabenti karūną į Vilnių ir karūnuoti mūsų karžygį.

 

 

 

 

 

 

 

Ričardas Simonaitis
“Valdovų rūmai” skautų tunto vadas, skautininkas

 

 

 

1. Konkurso “Inkilas -2012” dalyviai iš daugelio Vilniaus m. mokyklų prie atstatytų Valdovų rūmų pastato.

 

 

2. Po eilinio “Valdovų rūmai” tunto skautų pasitarimo, su svečiais ir jaunaisiais skautais.

 

 

3. Giedamas Lietuvos himnas Mokslų Akademijos salėje minint Lietuvos Sąjūdžio 25-metį

 

 

4. “Valdovų rūmai” skautų tunto svečias generolas Jonas Kronkaitis, tunto vadas Ričardas Simonaitis, vyr. sk. Julius Šalkauskas.

 

 

SKAUTŲ  STOVYKLA  KURMIŠKIŲ  KAIME 2016 m.

Laimingi  buvo tie vaikai, kurie šių metų birželio  6-12 dienomis pabuvojo “Valdovų  rūmų”  tunto  skautų vadovybės   organizuojamoje   stovykloje Kurmiškių kaime,  Varėnos rajone.  Visą savaitę  vaikai  turėjo galimybę dalyvauti  žygiuose, kurių metu susipažino  su  žymiausiomis Merkinės  apylinkės  vietomis.  Daug džiaugsmo  vaikams  teikė apsilankymas   Merkinės  piliakalnyje. Čia vaikai sužinojo  kaip  kryžiuočių ordino kariauna šimtmečiais bandė naikinti  lietuvius, griovė   palei Nemuną lietuvių  pastatytas  pilis. Ne visada kryžuočius  lydėjo sėkmė. Dažnai lietuvių kariai juos  sėkmingai ir  atremdavo. Tačiau jėgos ne visada buvo adekvačios.  Daug pilių buvo sugriauta, sunaikinta. Nepriklausomybės  metais atstatyti Vilniaus Valdovų rūmai teikia vilčių, kad  ateityje   visos palei Nemuną stovėjusios pilys bus atstatytos. Tai padarys  dabartiniai vaikai, kurie  šiandien lanko šias istorines  vietas,  stebi  ir  mąsto, kad užaugę  padės valstybei  padaryti neįmanomą dalyką  įmanomu.  Dabartiniai mažyliai lanko šias vietas, mokosi ir stebi kaip   Nemuno  upe   tyliai ir ramiai  teka  vanduo  nešdamas į užmarštį visas istorines paslaptis. Mokytojų skaučių  Vidos  Jacevičienės  ir  Indrės Pogorelovaitės  pasakojimai vaikams  šios trumpos  istorijos  darė didelį įspūdį.
Vakarais  berniukai ir mergaitės  turėjo galimybę savo žygiuose  patirtus  įspūdžius ir  stovyklos gyvenimą  perteikti ant  popieriaus  lapo.Tėveliams  buvo smagu pamatyti surengtoje parodoje savo atžalų darbus. Piešiniuose  mėlyname  dangaus fone atsispindėjo visas  Kurmiškių stovyklautojų  gyvenimas.  sodybos  fragmentai, Nemuno vingis, Pilies kalnas , apžvalgos bokštas, Kurmiškių kaimo stovykloje gyvenantys  gandrai, šimtamečiai ąžuolai, Merkinės Piramidė  bei supuoklės  ir  net visas kompleksas sportinio inventoriaus. Visa tai  vaikų  buvo  piešiama  su didele meile žinodami, kad atvažiuos jų tėveliai ir norės pamatyti  jų gyvenimą stovykloje. O  vakarais  sėdint prie laužo vyko vakaronės  su dainomis,  žaidimais ir pasakojimais. Kiekvienas vaikas stengėsi save išreikšti tuo  ką jis labiausiai moka.  O laužą užkurti, pasirodo, nemokėjo nė vienas vaikas.  Kiekvienas bandė  sudėti laužiuką, bet nė vienas neturėjo patirties  kaip teisingai sudėti šakeles, kad būtų galima vieno degtuko brukštelėjimu  išgauti  ugnį.Čia  nemažai teko padirbėti  vyresniems skautams, t.y. skautininkui broliui  Ričardui,  kuris   kantriai pažindino vaikus, būsimus skautus, kaip reikia elgtis su ugnimi, kaip reikia formuoti laužą,  vaizdžiai parodyti  kaip tai reikia padaryti. Vaikai buvo mokomi elgesio taisyklių kaip būsimieji skautai turi ir privalo  elgtis prie vandens telkinių. Smulkiau kaip  vaikai išmoko užkurti ugnį su vienu degtuku papasakosiu kitame laikraščio numeryje, tik priminsiu, kad kita stovykla vyks šių metų liepos 25-31 dienomis. Tėveliai ir mamos norintys, kad jų vaikai išmoktų skautiškų subtilybių ir kad visada būtų saugūs kiekviename gyvenimo tarpsnyje kviečiame apsilankyti mūsų stovykloje ir patiems pabūti su vaikais. Teirautis galima telefonu  8 615 25825. pas “Valdovų  rūmai” tunto  vadą skautininką Ričardą Simonaitį.
Nuotraukose užfiksuoti fragmentai  iš  skautiškos stovyklos “Kurmiškės -2016” birželio 6-12 dienomis.