1. R. Baden-Powellis.  Skautybė berniukams,Lietuvos skautija Vilnius, 1998 ir Baltos lankos, Vilnius, 2010.

2. Pasaulio skautijai – 100 metų, Nac.M.K.Čiurlionio muziejaus leidinys 2009

3. Vilija Mačiulytė. Lietuvos skautai, Naujoji Romuva, 1994, Nr 1 (534)                                                           

4. R.Philipps, J.Lewis „Skautų skiltis“ Vilnius: Fondas „Laisvoji jūra“   2005 m.).                                                                           

5. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Jaunimo pogrindis, Bernardinai 2009-04-27, Laisvės kryžkelės
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-04-27-laisves-kryzkeles-jaunimo-pogrindis/3179    

6. Stphen M. Barr. Antropiniai sutapimai. Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 7-8, p. 373-379.

7. Stasys Šalkauskis. Skautai ir pasaulėžiūra, Raštai V t. p. 247-273. (t.p. žiur. aplanką “Skaut. ir pasaulėžiūra” skyrelyje “Straipsniai ir knygos”

8. Holger Lahayne. Liberalizmas ir krikščionybė
  1d.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-11-24-holger-lahayne-liberalizmas-ir-krikscionybe/3493
  2d.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-11-19-holger-lahayne-liberalizmas-ir-krikscionybe-ii/3503
  4d.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-11-26-holger-lahayne-liberalizmas-ir-krikscionybe-iv/3488

KNYGOS

1. R. Baden-Powellis. Skautybė berniukams, Lietuvos skautija Vilnius, 1998 ir Baltos lankos, Vilnius, 2010.
2. Pasaulio skautijai – 100 metų, Nac.M.K.Čiurlionio muziejaus leidinys 2009
3. R.Philipps, J.Lewis. „Skautų skiltis“ II-ras leidim. Vilnius: Fondas „Laisvoji jūra“ 2005, 90 p
4. Vladas Kazlauskas. Skautai. Vilnius, Techlab, 1991, 125 p.
5. Jonas Grigas. Kokiame pasaulyje gyvename. Mokslininko akimis. Vilnius, VU leidykla, 2012, 319 p.
6. Jonas Grigas. Kiek trunka sekundė. Šiuolaikinis pasaulis mokslininko akimis. Vilnius,Tyto Alba, 2011, 346 p.
(Abi knygos 11. ir 12. papildo vienas kitą, bet 11. apima platesnį aptariamų problemų ratą – J.Š.)
7. Viktor. E. Frankl. Žmogus ieško prasmės. Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2008, 158 p.
8. Alvydas Jokubaitis. Vertybių tironija ir politika. Vilnius, VU leidykla, 2012, 182 p.
9. Francis S. Collins. Dievo kalba. Mokslininkas liudija tikėjimo į Dievą pagrįstumą. Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2006, 311 p. ( F.S.Collins yra žymus JAV genetikas, vadovavęs pasauliniam Žmogaus genomo projektui – J.Š.)
10. Viktor. E. Frankl. Nesąmoningas Dievas. Psichoterapija ir religija. Vilnius, Vaga, 2000, 139 p.
11. Antanas Paškus. Evoliucija ir Krikščionybė. Teilhard de Chardino perspektyvoje.. Čikaga. Į laisvę fondas, 1988, 172p.
12. A.Mozeris (sudaryt.). Priespaudos metais skleidęs teisą. Kaunas, „Spindulys“, 2002, 183 p.
13. A.Calaprice (sudaryt.). Einšteino mintys. Kaunas, „Spindulys“, 2002, 327 p.
14. T.S.Settel (sudaryt.). Gandžio išmintis. Kaunas, Dajalita, 2007, 157 p.
15. Tatjana Maceinienė. Miegantis protas arba Serganti Lietuva. Vilnius, Margi Raštai, 2011, 143 p.
16. Vilius Bražėnas. Sąmokslas prieš žmoniją. Informacinė apžvalga. III-ias leid. Kaunas.Polit.kalin.ir tremt. sąj.137 p.
17. A.Vosiliūtė (red) rink. Jaunimo vertybinės orientacijos.Socialinių tyrimų institutas. Vilnius. 2003, 183 p.