2. Skautiška – visuomeninė veikla    

Skautas privalo būti  ne tik  dora, stipri  ir  išprususi asmenybė,   bet  turi  veiksmingai dalyvauti savo visuomenės, tautos ir valstybės gyvenime.  Taigi jis turi būti aktyvus patriotas  ir pilietis. Statutuose apie tai mažai pasakyta, bet tai seka iš įpareigojančio įsako 2 „Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei“ ir priesako 2 „Gyvenk Tėvynei ir žmonijai“.

Gyvename ne tik ekonominės, bet ir didelės moralinės krizės sąlygomis.  Mūsų vartotojiškoje visuomenėje veikia daugybė neigiamų įtakų, ateinančių ir iš užsienio ir iš vietinių interesų grupių, kurioms svarbu tik plėsti gamybą ir vartojimą, ypač – tokių pelningiausių prekių kaip alkoholis, rūkalai ir pan. Skautas privalo pagal abu Statutus būti atsparus toms įtakoms ir pagal galimybes su jomis kovoti. Nėra gerai, kai skautai ir taip susiskaldę į daugelį skirtingų organizacijų, apsiriboja veikla tik savo organizacijos viduje nematant ir nereaguojant į tai kas vyksta aplinkui. Masiškas alkoholizmas, plintantis net jaunimo tarpe, yrančios ar nepilnos šeimos, mažėjantis gimstamumas, masinė emigracija gręsia mūsų tautos ir valstybės žlugimu. Skautas „gyvenantis Tėvynei ir žmonijai“ turi matyti kas vyksta aplink ir bendraujant su kitomis skautų ir aplamai visuomeninėmis organizacijomis palaikyti visas tautos ir visuomenės jėgas, besipriešinančias plintančiam grėsmingam blogiui. Būtina  visomis galimomis priemonėmis įtakoti visuomenę ir į vyriausybę bei Seimą.   Tokios veiklos ir atsakų į ją pavyzdžiai, pridėti priede  III.2.1   Vyr.sktnk A.Berkevičius, o t.p. vyr.sktnk. D.Tarailienė  ir vyr.sktnk. J.Šalkauskas, rašo straipsnius į spaudą patriotine ir skautų judėjimo temomis. Taip pat svarbu palaikyti ryšius  su kitomis skautų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.  

PRIEDAI III.2.1 Visuomeninės skautų veiklos ir atsako į ją pavyzdžiai (atsisiųsti ar peržiūrėti žemiau)

1. ASS pareiškimas LRS

2. ASS kreipimasis į LRS

3. Baltijos kelias 20m.

4. LRS padėka ASS