JAUNIMO ORGANIZACIJOS

AIESEC http://www.aiesec.lt/
Ateitininkų federacija http://www.ateitis.lt/
Jaunimo reikalų departamentas http://www.jrd.lt/
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://www.jtba.lt/
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ http://www.kaunostalas.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt/
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga http://www.lsas.lt/
Lietuvos studentų sąjunga http://www.lss.lt/
LiJOT http://www.lijot.lt/
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ http://www.vjosas.lt/index.php?cid=406

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LIJOT)    http://www.lijot.lt

Ateitininkai Lietuvoje                                                   http://www.ateitis.lt                      

Ateitininkai pasaulyje                                                   http://ateitis.org

Katalikų jaunimas                                                          http://www.lcn.lt

Eurodesk Lietuva                                                           http://www.eurodesk.lt

Jaunųjų konservatorių lyga                                       http://www.jkl.lt

Jaunųjų liberalų aljansas                                            http://www.jla.lt

Jaunieji krikščionys demokratai                             http://www.jkd.lt

Jaunieji tautininkai                                                      http://www.jto.lt                                                                                   

Jaunieji socialdemokratai                                         http://www.lsdjs.org                                                                     

Jaunieji ūkininkai                                                         http://www.jauniejiukininkai.lt                       

Jaunoji Lietuva                                                             http://www.jaunalietuviai.lt

KORPORACIJOS

Lietuvos studentų korporacijų puslapis http://www.korp.lt
Korp! Vytis ir ASD http://www.akademikai.lt/
Corp! RePublica http://www.republica.lt/
Korp! NeoLithuania http://www.neolithuania.lt/
Korp! Tautito http://internet.ktu.lt/lt/student/organiz/tautito.html
Korp! Plienas http://www.plienas.ktu.lt/
Korp! Gaja http://www.ateitis.lt/node/97
Korp! Fraternitas Lituanica http://www.kmusa.lt/index.php?Itemid=83&option=com_content
Korp! Samogitia (Akademinio žemaičių jaunimo korporacija) http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Samogitia_laikr.htm

 

KITOS NAUDINGOS NUORODOS

Senoji akademikų svetainės versija http://senas.akademikai.lt/
Vydūno fondas http://www.vydunofondas.com/
Apie Vydūno fondą ir akademikus http://www.vdu.lt/Social/edukologija/vyduno.html
Skautų Aidas http://www.skautai.org/skautu_aidas.php
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/
World Organization of the Scout Movement (WOSM) http://www.scout.org/en
Atviros Lietuvos Fondas http://www.osf.lt/