1.  Kitų skautų organizacijų veikla, stovyklos  ir kt.

2.  Kitų skautų organizacijų e-mail ir www adresai ir vadovų telefonų Nr.

SKAUTŲ ORGANIZACIJOS

Jūrų skautų konferencija http://www.skau.tai.lt/
Lietuvos jūrų skautija http://www.lietuvosjuruskautija.lt/
Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija http://www.europosskautai.lt/Skautai/
Lietuvos skautija http://www.scout.lt, http://www.skautai.lt/
Lietuvos skautų sąjunga http://www.skautas.lt/
Lietuvos skaučių seserija http://www.skautuva.lt
Oro skautai http://www.skautai.lt/_oro_skautai/
Fondas “Laisvoji jūra“ http://www.laisvojijura.lt
Visagino skautų organizacija http://scouts.tts.lt/
Žemaitijos skautų organizacija http://zemaitijosskautai.lt/

 

LIETUVOS SKAUTAI UŽSIENYJE

Akademinis Skautų Sąjūdis http://akademikai.skautai.net/
Lietuvių jūrų skautai JAV (Jūrų skautų tinklas) http://www.juruskautai.org/
Lietuvių skaučių seserija http://sese.skautai.net/
Lietuvių skautų brolija http://broli.skautai.net/
Lietuvių skautų sąjunga http://www.skautai.org/