ASS  MOKSLINIŲ SEMINARŲ  SĄRAŠAS IR MEDŽIAGA ATSISIUNTIMUI

Data                 Autorius(-iai)                 Temos  pavadinimas

1.  2009 09 28   dr. J.Šalkauskas         “Mokslo kilmė ir esmė”
I-as ASS seminaras

2.  2009 10 19   dr. J.Šalkauskas    „Fizika kaip sistema, raida, ribos, pasiekimai, problemos“
II-as ASS seminaras 1d. 2d.

3.  2010 02 08   dr. J.Šalkauskas    “Kosminis pasaulėvaizdis šiandien ir pasaulėžiūra”
III-as ASS seminaras 1d. 2d.

4.  2010 03 01   dr. M. Šalkauskas, “Gyvoji ir negyvoji medžiaga”
D.Kirvelis  “Gyvybė kibernetikos požiūriu”
IV-sem-biofizika

5.  2010 04 19    doc. A.Šukys  “Pasaulio ir Lietuvos ateitis sistem. matem. modeliav. požiūriu

6.  2010  05 17  doc. R.Kašuba  “Apie sveiką protą”

7.  2010  05 31  prof. A.Tamulis  “Gyvybės atsiradimas buvo numatytas”
7-sem-gyvybes-atsiradimas Gyvybės atsiradimas I kl.

8.  2010  10 18 prof. L.Griciūtė  Apie el. magnet. spinduliavimo poveikį žmogaus sveikatai”
8-sem-em-spinduliavimo-poveikis
A.Preikšaitis “Galvos smegenų navikų rūšys, jų atsiradimo priežastys,  pasireiškimas, gydymas ir prognozė”

9.  2010  11 08    J.Arasimavičius “Genetikos mechanizmai, jų reikšmė ir taikymai”
9-sem-genetikos-mechanizmai
dr. E. Preikšaitienė “Šeimos genetinis konsultavimas

10. 2010 11 15    prof. L.Klimka  “Kas yra žinoma apie senovės lietuvių mitologiją ir religiją”

11. 2010 12 06    doc. A.Bartkus  “Napoleono karių masinės kapavietės antropologiniai tyrimai”
11-sem-Napoleono-kariu-kapavietes

12. 2011 03 28   dr. A. Jurgelėnas „Sveikatos paradoksai“
12-sem-sveikatos-paradoksai 12-sem-sutrump

13. 2011 05 02  dr. M. Šalkauskas “Gyva ir negyva medžiaga”
13-sem-gyva-negyva-medziaga

14. 2011 10 12   akad. Z.Zinkevičius “Lietuvių tautos ir kalbos kilmė”
Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
https://youtu.be/yr0QwwckbyM
https://youtu.be/FXl0GdAw3OY
https://youtu.be/pHDIUg_wY48

15. 2011 11 14   J.Juodišiūtė „Auklėjimo situacija Lietuvoje“

16. 2012 03 16   S.Karmazinaitė „Vidurio Europa ir Lietuvos neišnaudotos galimybės“

17. 2012 05 28   doc. D.Kirvelis “Socialmeritokratinė santvarka ir valstybės piliečių gerovė“

18. 2012 09 24  mon. Alfonsas Svarinskas „Patriotizmas ir religija“

19.  2012-10-29  dr. J.Šalkauskas „Žinojimas ir tikėjimas šiuolaikinio mokslo požiūriu“

20.  2013-05-02 dr. D.Razauskas  „Lietuvių kultūros esmė“
Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
http://youtu.be/GcwawEG5Kz4
http://youtu.be/BpGw2hHTiso
http://youtu.be/Zp9c8zFaK_I

21.  2013-05  prof. L. Klimka Liaudies dainų kilmė ir istoriškumas

22.  2013-11-05 dr. D.Razauskas  „Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu“
Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
http://www.youtube.com/watch?v=acrMh1pFSrs
http://www.youtube.com/watch?v=i4HjJPNc68M
http://www.youtube.com/watch?v=65F2JoSBJYg

23. 2014-05-18  prof.  Vygantas Gontis „Lietuvos ekonomika ekonomofizikos požiūriu“

24. 2014-05-20 doc. Algirdas Šaukys „Skaitmeninis modeliavimas kaip matematinis eksperimentas ir jo taikymai“
Seminaro garso įrašas
Docento asmeninė svetainė

Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
http://youtu.be/cKLpstgtNoE
http://youtu.be/Z5jnaDy1j6M
http://youtu.be/7sYJeQKR0Vg

25. 2014-10-02  kun. Anatanas Saulaitis „Tikėjimo-netikėjimo lygmenys ir skautybė“
Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
https://www.youtube.com/watch?v=u9zQnkjKaYc
https://www.youtube.com/watch?v=yFLMMQ8N_us
https://www.youtube.com/watch?v=6APUYVABDLw

26. 2015-05-27 Doc. Dobilas Kirvelis „Apie transhumanizmą“, vėliau diskusika bei doc. Algirdo Šukio prisiminimai
Garso įrašus galima parsisiųsti iš čia

27. 2016-11-15  V.Turčinavičius „Nežinomas Krėvė“
Garso įrašus galima parsisiųsti iš čia
Pranešimas buvo nufilmuotas. Dalimis galima rasti:
https://youtu.be/NoedUlE17kU
https://youtu.be/iSh1oRzUMbE